Buletinul informativ (Legea nr.544/2001)

 

BULETINUL INFORMATIV ANUAL

LEGEA 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES

LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

 

Conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5

(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:

  1. a) actele normativecare reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  2. b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorităţii sau instituţiei publice;
  3. c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  4. d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  5. e) sursele financiare: bugetul şi bilanţul contabil;
  6. f) programele și strategiile proprii;
  7. g) listacuprinzand documentele de interes public;
  8. h) lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;
  9. i) modalitățile de contestarea deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

FUNCȚIONARUL RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

REFERENT

BĂLĂUCĂ IONELA-ADRIANA

NUMĂR DE TELEFON: 0232713020, 0733988710

NUMĂR DE FAX: 0232713040

ADRESA DE E-MAIL: primariacomunabutea@yahoo.com

ADRESA PAGINII DE INTERNET: www.primariabutea.ro