Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea nr. 544/2001

FUNCȚIONARUL RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE

 

REFERENT

BĂLĂUCĂ IONELA-ADRIANA

NUMĂR DE TELEFON: 0232713020, 0733988710

NUMĂR DE FAX: 0232713040

ADRESA DE E-MAIL: primariacomunabutea@yahoo.com

ADRESA PAGINII DE INTERNET: www.primariabutea.ro

 

Data actualizării: 12.07.2017